Social media plan en #Masterdag

#Masterdag 2013

Twee opdrachten voor de faculteit Geesteswetenschappen

 

Plan van aanpak social media

Een opdracht was om een plan van aanpak te schrijven. De Universiteit heeft een probleem. Veel studenten maken hun opleiding niet af. Vroegtijdig stoppen van een opleiding kost de universiteit geld. De universiteit heeft mij de opdracht gegeven een plan van aanpak te schrijven. De centrale vraag in dit plan is: Hoe dringt de universiteit studie-uitval terug bij studenten van de faculteit Geesteswetenschappen door het gebruik van social media?

 

Organisatie #Masterdag

Mij tweede opdracht was het coördineren en organiseren van de masterdag voor de faculteit Geesteswetenschappen. Ieder jaar zoekt de faculteit Geesteswetenschappen nieuwe masterstudenten. De voorlichtingsdag staat al gepland, maar de plannen moeten worden ontwikkeld en uitgevoerd. De universiteit heeft mij gevraagd de #Masterdag op 8 maart 2013 te organiseren. Het is een bijeenkomst met 30 lezingen, 45 informatiestands, 80 voorlichters en ruim 2000 bezoekers.

 

 


Neem contact op

×