De Frisse Peperproeftuin DDW19

Hoe communiceer je over een project met,

 • uiteenlopende doelgroepen,
 • meerdere doelen op verschillende niveau's, 
 • een lijst aan samenwerkingspartners,
 • meerdere afzenders,
 • en super creatieve projectleiders?

De druk is extra groot omdat het werk van weken zich samenperst in vier dagen tijdens de Dutch Design Week 2019.

 

Oplossing voor kloof tussen arm en rijk

De Frisse Peperproeftuin is een methode om met deelnemers uit verschillende vakgebieden een sociaal probleem op te lossen. We hebben afgevaardigden gevraagd uit de quadruple helix. Deze mensen uit de sectoren overheid, onderwijs, ondernemers en de eindgebruiker vragen we mee te denken aan een oplossing om de kloof tussen arm en rijk in Eindhoven te dichten. In vier dagen werken we een hypothese uit tot een geteste werkbare oplossing.

 

Vroeg plannen van communicatie

frisse peperproeftuin analyse en hypotheseDe druk is hoog en er is erg weinig tijd. Gelukkig hebben de projectleiders Karin Mommers en Mari Bouwmans-Stikvoort me enkele maanden eerder al bij het project betrokken. Ze hebben me van alle ontwikkelingen op de hoogte gehouden. Zo kon ik een communicatiestrategie ontwikkelen die aansluit bij de doelen van het project. Dus toen er met slechts twee weken te gaan een grote inhoudelijke verandering kwam, kon ik daar snel op anticiperen.

 

 

Ambitie eist keuzes

De ambities van Mari en Karin groot. Dus de wensen voor de communicatie zijn ook groot. Het liefst willen ze een documentaire en andere super creatieve presentatievormen van de voortgang. Creativiteit kost tijd en een grote hoeveelheid aan communicatiekanalen verzwakt de boodschap. We moeten keuzes maken welke kanalen we gaan inzetten en hoeveel tijd we hebben voor creatieve communicatieproducten.

 

Een sterke communicatiebasis

frisse peperproeftuin stand op DDW19We willen interactie, we willen dat iedereen meedenkt en -werkt aan de oplossing. We kiezen ervoor om met facebook de doelgroepen te activeren. De website van Operatie Frisse Peper is de plek waar we de conclusies en het eindresultaat presenteren. Foto's en tekst zijn de belangrijkste dragers om onze boodschap over te brengen. Zo houden we het eenvoudig. We hebben een basis nodig. Een structuur in de communicatie die we met andere communicatieproducten later kunnen uitbouwen. Alle opbrengst van de Frisse Peperproeftuin geven we een plek in onze stand; een moestuin. Zo kunnen mensen de voortgang volgen, zowel online als op de Dutch Design Week zelf.

 

Beren op de weg

Doordat ik de communicatiestrategie erg simpel heb gehouden, kon ik mij ook inhoudelijk met het project bezighouden. Een middel om de doelgroep te betrekken, zijn vragenlijsten en profielfoto's. In eerste instantie is de opzet om kinderen in basisscholen deze vragenlijsten te laten maken en profielfoto's van kinderen te gebruiken om de hypothese te testen. Met deze methode komt de AVG-wetgeving in beeld. Het is erg ingewikkeld om in een korte tijd goedkeuring te krijgen van alle ouders van de kinderen om persoonlijke gegevens te mogen vragen en verwerken. We hadden een middag de tijd om de methode aan te passen. We kiezen ervoor om volwassenen te gebruiken om de hypothese te testen. We krijgen daardoor iets ander informatie, maar deze volstaat om de oplossing te testen.

 

Moe maar tevreden

Manon en Mari nemen een test afDe hele week heb ik foto's gemaakt van het proces. Karin heeft deze gebruikt als inspiratie om de eindpresentatie te maken. Soms zegt beeld meer dan woorden. Heeft de communicatiestrategie de doelen bereikt die Mari en Karin gesteld hadden?

 • Iedereen moest het proces kunnen volgen (gelukt)
 • We wilden interactie met de eindgebruiker (gelukt)
 • De deelnemers moeten de energie hebben gevoeld (gelukt)
 • De deelnemers weten wat de proeftuin heeft opgeleverd (gelukt)
 • De eindgebruiker weet wat de proeftuin heeft opgeleverd (gelukt)
 • De deelnemers en eindgebruiker willen nog een keer een proeftuin uitvoeren (gelukt)

Ik ben tevreden over de opbrengst. Natuurlijk wil je altijd meer, mooier en groter, maar we zijn in staat geweest om een ingewikkeld concept overzichtelijk te houden. Het was overzichtelijk voor onszelf, de samenwerkingspartners en de doelgroepen. Doordat we een basiscommunicatiestrategie hadden, kon ik op 80% opereren. Zodra de projectleiders tegen problemen aanliepen, kon ik mijn extra 20% inzetten om hen te ondersteunen. Wilt u ook een kwestie oplossen met een Frisse Peperproeftuin? Wij staan startklaar voor een versie 2.0.
Neem contact op

×